AANKONDIGING VIERDE TOEKOMSTVERKENNING VvEN Studiemiddag over vluchtelingen en ethiek

De Vereniging voor Ethici in Nederland organiseert in het kader van haar reeks ‘Ethische Toekomstverkenningen’ een studiemiddag met een aantal vooraanstaande Nederlandse ethici en filosofen over de rol van ethici in het vluchtelingendebat onder de titel:

‘Redden we dat? Kunnen ethici een zinnige bijdrage leveren aan het vluchtelingendebat?’

(Sprekers: Marcus Düwell, Paul van Tongeren, Marli Huyer)

De studiedag beoogt de sprekers en hun referenten een aantal scherpe analyses en stellingen te ontlokken over twee vragen: 1) Wat verklaart de afwezigheid van ethici in het debat over vluchtelingen en kan dat veranderen? En 2) Wat zou de bijdrage van ethici kunnen zijn aan het politieke en maatschappelijke debat over de opvang van vluchtelingen?

Voor wie? De studiemiddag is bedoeld voor wetenschappers en ethici en voor beleidsmedewerkers en verantwoordelijken bij overheid en maatschappelijke organisaties die met de vluchtelingenkwestie te maken hebben. Het aantal deelnemers is beperkt tot maximaal 50 gezien de intensiviteit van de discussies die we nastreven.

Wanneer en waar? De studiemiddag ‘Kunnen ethici een zinnige bijdrage leveren aan het vluchtelingendebat? vindt plaats op vrijdag 4 november 2016 in het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht aan het Domplein. Inloop is vanaf 13.00, het programma begint om 13.30 en duurt tot 17.00. De Vereniging biedt daarna een borrel aan.

Aanmelden bij vorstenb@planet.nl o.v.v. van naam, organisatie en functie.

PROGRAMMA STUDIEMIDDAG

Vrijdag 4 november 2016 te Utrecht, Academiegebouw, Domplein 29 (Kanunikkenzaal), 13.30-17.30.

PROGRAMMA

13.00-13.30      Welkom met koffie

13.30-13.45     Inleiding Jan Vorstenbosch, voorzitter VvEN

13.45-14.10      Prof. Dr. Marcus Düwell (hoogleraar Ethiek Utrecht)

14.15-14.40      Prof. Dr. Paul van Tongeren (Em. hoogleraar Wijsgerige Ethiek Nijmegen)

14.45-15.10     Prof. Marli Huyer, verbonden aan Erasmus Universiteit Rotterdam en de huidige Denker  des Vaderlands

15.15-15.30    Pauze Sterrezaal

15.30 -15.45     Commentaar op lezingen door Dr. Julien Topal (Politiek filosoof en ethicus)

15.45 -16.00     Commentaar op lezingen door Dr. Tamar de Waal (rechtsfilosofe, verbonden als promovenda aan Paul Scholten Centrum van de UvA

16.00 -17.30     Algemene discussie met het publiek

17.30 – 18.30    Borrel

 

Bert Musschenga benoemd tot erevoorzitter

13103355_687594598048612_4102965797020679123_n

Bert Musschenga heeft in de afgelopen 35 jaar enorme verdiensten gehad voor de Ethiek in Nederland die bij zijn emeritaat al werden gememoreerd. Voor de Vereniging van Ethici was hij penningmeester/secretaris in de periode 1982-1988 en voorzitter van 2008 tot 2015. Hij zorgde in al die jaren voor vele inhoudelijke bijdragen en organisatorische bijdragen, en was de initiatiefnemer, contribuant, trekker en eindredacteur van het onvolprezen standaardwerk Ethiek in Nederland, een must read voor eenieder die belang stelt in de geschiedenis van de Nederlandse ethiek. Zijn erevoorzitterschap is een waardig eerbewijs voor deze verdiensten en stelt ons als bestuur in de gelegenheid om indien nodig nog een beroep te doen op zijn wijsheid, oordeelsvermogen en overzicht.

Bert, bedankt!

Lenteborrel-toespraak voorzitter Jan Vorstenbosch

Op 28 april j.l. sprak nieuwe voorzitter Jan Vorstenbosch bij de 1e Lenteborrel van de Vereniging van Ethici in Nederland de volgende rede uit.

Geachte aanwezigen, leden en aspirant-leden,

Geld maakt niet gelukkig, dat geldt voor individuen, het geldt ook voor verenigingen. Onze vereniging gaat het financieel voor de wind, we hebben 130 trouw betalende leden. Maar het geluk van een vereniging staat niet op de bank, maar bevindt zich in het netwerk van levende contacten,activiteiten en ontmoetingen van de leden. Zoals een democratie er niet is voor het volk, maar alleen werkelijk bestaat als ze van en door het volk gemaakt wordt, zo is een vereniging van ethici alleen een vereniging als ze van de leden is, als ze door de leden gedragen wordt, als ze leeft in de ‘hearts and minds’ van de leden. Lees verder

Lenteborrel VvEN 2016

Op donderdag 28 april a.s. organiseert het bestuur van de Vereniging van Ethici in Nederland een lenteborrel, exclusief voor haar leden.

Plaats van handeling: De Eetkamer in de Universiteitsbibliotheek van de Universiteit Utrecht, Drift 27 te Utrecht

Tijd: 16.00-18.00

Tijdens deze lenteborrel zal de op 1 october aangetreden voorzitter Jan Vorstenbosch een praatje houden over de plannen die het bestuur  heeft met de vereniging.

Ieder lid is van harte welkom.

Hufters, manieren en moraal (voorpublicatie)

 

Op vrijdag 23 oktober j.l. organiseerde de Vereniging van Ethici alweer de derde editie in de serie ethische toekomstverkenningen, ditmaal getiteld: Hufters?! Ethiek van de etiquette. Het was een succesvolle en levendige bijeenkomst waarin vanuit allerlei hoeken op dit thema gereflecteerd werd. De bijdragen aan het programma worden opgenomen in de komende editie van het tijdschrift Filosofie & Praktijk, waarin ze worden ingeleid door VvEN-bestuurslid Patrick Delaere. Hieronder vindt u alvast deze inleiding. Mocht u nog geen VvEN-lid zijn en interesse hebben in dit themanummer van Filosofie & Praktijk en/of een lidmaatschap van de Vereniging van Ethici (een abonnement of Filosofie & Praktijk is daarbij inbegrepen), neem dan contact op met de VvEN via ethiekinnederland@gmail.com.

 

Lees verder

Programma Ethiek van de etiquette

Het programma van de derde ethische toekomstverkenning “Hufters?! Ethiek van de etiquette” op vrijdag 23 oktober 2015 is inmiddels compleet! Op dit symposium zal vanuit verschillende invalshoeken (politie, psychologie, journalistiek, filosofie) in kaart worden gebracht wat onder goede manieren moet worden verstaan, waarom die manieren op weerstand stuiten, om wiens omgangsvormen het dan gaat en of er goede (morele) redenen zijn om aan beleefde omgangsvormen te hechten. Lees verder