Betere mensen

Vijfde Toekomstverkenning Vereniging van Ethici in Nederland
Over technologische mensverbetering in de 21e eeuw

Met René ten Bos, Ignaas Devisch en Maartje Schermer

De groeiende mogelijkheden van technologische mensverbetering vragen om een ‘grondige’ ethiek en originele en avontuurlijke filosofiebeoefening. Veel bestaande toegepaste ethiek lijkt weinig te weinig filosofisch, een maatschappelijke-acceptatie-ethiek die reflecteert op en adviseert over bestaande opinies en praktijken. Maar leidt dat tot meer greep op de prangende vragen wat ons te doen staat en waar we met mens en planeet naartoe willen?

De Vereniging van Ethici in Nederland heeft voor het 1e lustrum van haar reeks TOEKOMSTVERKENNINGEN deze vragen geagendeerd en drie vooraanstaande denkers uitgenodigd om zich erover uit te spreken: René ten Bos, Hoogleraar aan de Radboud Universiteit en de huidige Denker des Vaderlands, Ignaas Devisch, hoogleraar Filosofie, medische filosofie en ethiek (Universiteit van Gent) en Maartje Schermer, Hoogleraar Human Enhancement aan het Erasmus Medisch Centrum. We zijn er trots op dat zo’n uitgelezen trio over dit belangrijke thema de dialoog willen aangaan.

Commentaar op de sprekers zal worden gegeven door Erik Borgman, hoogleraar Theologie, Universiteit van Tilburg, en Han Somsen, hoogleraar Europees recht, en internationaal expert op het gebied van de regulering van technologie, Universiteit van Tilburg.

Volg ook onze website: https://www.facebook.com/VvEN-Vereniging-van-Ethici-in-Nederland.

Vijfde toekomstverkenning van VvEN over ‘Betere mensen’

Het is zover.

De 5e toekomstverkenning van de Vereniging van Ethici in Nederland is vastgesteld voor 3 november 2017, vanaf 13.00 in het Academiegebouw in Utrecht. Het onderwerp zal zijn: ‘Betere mensen. Over de technologische mogelijkheden om onszelf (ergens) beter (in) te maken.’

We zijn er trots op als Keynote sprekers te kunnen aankondigen:

Bas Heijne (winnaar van de PC Hooftprijs 2017 voor essayistiek, columnist van NRC en maker van de TV-serie ‘Betere mensen’)
René ten Bos (hoogleraar Filosofie van de managements wetenschappen aan Radbouduniversiteit Nijmegen en sinds 1 april Denker des Vaderlands)
Maartje Schermer (Hoogleraar filosofie van de geneeskunde en de maakbaarheid van de mens aan de Erasmusuniversiteit R’dam).

Nadere berichten over aanmelding volgen.

 

Bert Musschenga benoemd tot erevoorzitter

13103355_687594598048612_4102965797020679123_n

Bert Musschenga heeft in de afgelopen 35 jaar enorme verdiensten gehad voor de Ethiek in Nederland die bij zijn emeritaat al werden gememoreerd. Voor de Vereniging van Ethici was hij penningmeester/secretaris in de periode 1982-1988 en voorzitter van 2008 tot 2015. Hij zorgde in al die jaren voor vele inhoudelijke bijdragen en organisatorische bijdragen, en was de initiatiefnemer, contribuant, trekker en eindredacteur van het onvolprezen standaardwerk Ethiek in Nederland, een must read voor eenieder die belang stelt in de geschiedenis van de Nederlandse ethiek. Zijn erevoorzitterschap is een waardig eerbewijs voor deze verdiensten en stelt ons als bestuur in de gelegenheid om indien nodig nog een beroep te doen op zijn wijsheid, oordeelsvermogen en overzicht.

Bert, bedankt!

Lenteborrel-toespraak voorzitter Jan Vorstenbosch

Op 28 april j.l. sprak nieuwe voorzitter Jan Vorstenbosch bij de 1e Lenteborrel van de Vereniging van Ethici in Nederland de volgende rede uit.

Geachte aanwezigen, leden en aspirant-leden,

Geld maakt niet gelukkig, dat geldt voor individuen, het geldt ook voor verenigingen. Onze vereniging gaat het financieel voor de wind, we hebben 130 trouw betalende leden. Maar het geluk van een vereniging staat niet op de bank, maar bevindt zich in het netwerk van levende contacten,activiteiten en ontmoetingen van de leden. Zoals een democratie er niet is voor het volk, maar alleen werkelijk bestaat als ze van en door het volk gemaakt wordt, zo is een vereniging van ethici alleen een vereniging als ze van de leden is, als ze door de leden gedragen wordt, als ze leeft in de ‘hearts and minds’ van de leden. Lees verder

Lenteborrel VvEN 2016

Op donderdag 28 april a.s. organiseert het bestuur van de Vereniging van Ethici in Nederland een lenteborrel, exclusief voor haar leden.

Plaats van handeling: De Eetkamer in de Universiteitsbibliotheek van de Universiteit Utrecht, Drift 27 te Utrecht

Tijd: 16.00-18.00

Tijdens deze lenteborrel zal de op 1 october aangetreden voorzitter Jan Vorstenbosch een praatje houden over de plannen die het bestuur  heeft met de vereniging.

Ieder lid is van harte welkom.

Hufters, manieren en moraal (voorpublicatie)

 

Op vrijdag 23 oktober j.l. organiseerde de Vereniging van Ethici alweer de derde editie in de serie ethische toekomstverkenningen, ditmaal getiteld: Hufters?! Ethiek van de etiquette. Het was een succesvolle en levendige bijeenkomst waarin vanuit allerlei hoeken op dit thema gereflecteerd werd. De bijdragen aan het programma worden opgenomen in de komende editie van het tijdschrift Filosofie & Praktijk, waarin ze worden ingeleid door VvEN-bestuurslid Patrick Delaere. Hieronder vindt u alvast deze inleiding. Mocht u nog geen VvEN-lid zijn en interesse hebben in dit themanummer van Filosofie & Praktijk en/of een lidmaatschap van de Vereniging van Ethici (een abonnement of Filosofie & Praktijk is daarbij inbegrepen), neem dan contact op met de VvEN via ethiekinnederland@gmail.com.

 

Lees verder