Verslag studiedag De Mantel der Liefde

Verslag studiedag Vereniging van Ethici in Nederland (VvEN) 31 oktober 2014 te Utrecht

Deze studiedag, een samenwerking van de VvEN met het Centrum voor Gezondheid en Ethiek (www.ceg.nl) en Movisie (www.movisie.nl) gaf een boeiend beeld en een intensieve gedachtewisseling over de vraag naar plichten van kinderen om voor hun ouders te zorgen. De centrale vragen waren wat betekent ‘kind-‘zijn’ vanuit het perspectief van zorgvragende ouders op leeftijd, vanuit het perspectief van kinderen en hun mogelijkheden en vooral: vanuit het perspectief van solidariteit en rechtvaardigheid in samenleving en politiek. Deze vragen zijn op deze dag door sprekers en deelnemers grondig onder woorden gebracht.
Hoe die perspectieven bij elkaar te brengen in termen van morele verantwoordelijkheden in de ouderenzorg, is een vraag waarmee de samenleving nog lang niet klaar is. Lees verder