HOOP in filosofisch perspectief

De Vereniging van Ethici in Nederland (VvEN) nodigt u uit voor haar achtste  ethische toekomstverkenning op vrijdag 1 oktober  2021 van 10-17 uur in 

De Zalen van Zeven, Boothstraat 7 te Utrecht (vlak bij het Janskerkhof). 

De sprekers zijn:  

Claudia Blöser (Goethe-Universität Frankfurt): “What may I hope? Kant’s question and its relevance today.” (Er wordt voorzien in een Nederlandse tekst.) 

Roel Kuiper (Theologische Universiteit Kampen): “Hoop doet breken. Een perspectief op verandering.” 

Justine van Lawick (Lorentzhuis Haarlem): “Hoop ervaren door doen.” 

Willem Lemmens (Universiteit Antwerpen): “Een hemel zonder God. Hume over hoop en menselijke eindigheid.” 

Omdat het dit jaar een jubileumeditie betreft – de vereniging bestaat 50 jaar – is er gekozen voor een ruimere opzet met extra gelegenheid voor ontmoeting en discussie. Ook wordt er gezorgd voor een ambachtelijke lunch, borrelhapjes, drankjes en voldoende koffie en thee. 

Maar het aantal deelnemers blijft ook nu weer beperkt tot 50 (dat kan, indien nodig, ook met 1,5 meter afstand). Deelname is voor leden kosteloos. Niet-leden betalen 25 euro (studenten 15 euro) ter bestrijding van de onkosten. 

Aanmelden kan via delaere@esphil.eur.nl onder vermelding van affiliatie, vóór 15 september a.s. Niet-leden maken daarnaast de gevraagde bijdrage over  naar bankrekening NL59 TRIO 0320 0677 42  t.n.v. Vereniging van Ethici in Nederland, onder vermelding van Toekomstverkenning HOOP. Indien Covid onverhoopt roet in het eten gooit wordt het bedrag uiteraard teruggestort. 

Onderstaand een schets van het dagverloop. Raadpleeg voor verdere informatie over het programma de website van de Vereniging van Ethici in Nederland (VvEN). 

Programma Toekomstverkenning 2021 

Vanaf 9:15 Aanmelding en koffie 

10:00-10:20 Welkom & introductie  

10:20-10:40 Lezing Roel Kuiper 

10:40-11:00 Lezing Claudia Blöser 

11:00-11:15: Koffie 

11:15-12:15 Commentaar en discussie 

12:15-13:15 Lunch 

13:15-13:35 Lezing Willem Lemmens 

13:35-13:55 Lezing Justine van Lawick 

13:55- 14:10 Koffie 

14:10-15:10 Commentaar en discussie 

15:10-15:30 Koffie 

15:30-16:00 Duo La Femme (fluit, harp) 

16:00-16:20 Dank & feestelijk afscheid van Jan Vorstenbosch en Thomas Mertens 

16:20-17.30 Borrel 

Uitnodiging: Essaywedstrijd

Alle gelukkige gezinnen lijken op elkaar, elk ongelukkig gezin is ongelukkig op zijn eigen manier, aldus de eerste zin van Anna Karenina. Van de filosoof Hegel is dan weer de uitspraak dat de gelukkigste momenten uit de geschiedenis van een volk als lege bladzijden moeten worden beschouwd. En geluk, stelde Henry de Montherlant op zijn beurt vast, schrijft met witte inkt; het is onzichtbaar op de bladzij.

Wat geldt voor geluk lijkt ook op te gaan voor morele goedheid. Neem een leeg vel en vul het met het fijnste proza over morele goedheid, en je houdt een ‘blanco’ pagina over. S’il y a un caractère, il est mauvais, zo  luidt een Frans gezegde. Op hogere of deugdzame neigingen rust inderdaad onmiddellijk de verdenking dat het spektakelstukjes zijn. Bestaan ze  eigenlijk wel, die deugdzame karakters? En gesteld dat ze bestaan, of sterker nog, dat de mééste mensen deugen: zijn ze dan echt te saai, te kleurloos, te voorspelbaar voor woorden?

De Vereniging van Ethici in Nederland (VvEN) bestaat 50 jaar. Reden voor een feestje. Voor 1 oktober 2021 staat al een symposium gepland, dat net als de nieuwe Bondfilm al twee maal is verdaagd. Het thema is: ‘Hoop als filosofisch begrip’. Ter gelegenheid van haar jubileum schrijft de VvEN bovendien een essaywedstrijd uit. Neem daarom uw pen op en schrijf een filosofische verhandeling van 3500 à 4500 woorden voor of tegen de claim dat over deugdzame mensen niets boeiends te melden valt.

Het puikje van de door de jury geselecteerde essays zal worden gepubliceerd in het tijdschrift Filosofie & Praktijk. Daarnaast zal uit die shortlist door de jury ook nog het beste essay worden gekozen; de auteur ervan wordt beloond met 500 euro. De belangrijkste beoordelingscriteria zijn: de kwaliteit van het betoog, de kwaliteit van het taalgebruik, stijl (formele aspecten), en originaliteit (inhoudelijke aspecten).

Stuur uw inzending als emailbijlage vóór uiterlijk 1 september 2021 naar dr. Katharina Bauer, voorzitster van de VvEN: bauer@esphil.eur.nl

Programma: Hoop in tijden van crisis

Wanneer? Vrijdag 3 juli 2020, 15-17 uur

Online-Symposium

 

Sprekers (gewijzigd):

Prof. dr. Peter-Paul Verbeek (Filosofie van Mens en Techniek, Universiteit Twente)

Dr. Steven van den Heuvel (Systematische Theologie, ETF Leuven)

Dr. Erik Olsman (Geestelijke Verzorging, PThU Amsterdam)

Programma 

 

15:00 – 15.05          Welkom (Julia Hermann, vice-voorzitter VvEN)

15:05 – 15:15          Inleiding: Redelijke hoop, radicale hoop – van Immanuel Kant tot Jonathan Lear (Katharina Bauer, voorzitter VvEN)

15:15 – 15:35          Multidisciplinaire perspectieven op hoop: ecologie en gezondheidszorg (Steven van den Heuvel en Erik Olsman, leden van de VvEN)

15:35 – 15:50          Discussie

15:50 – 16:00          Pauze

16:00 – 16:15          De crisis als bezinningsmoment (Peter-Paul Verbeek, videobijdrage)

16:15 – 16:50          Discussie: Wat mogen wij hopen?

16:50 – 17:00          Sluiting (Katharina Bauer en Julia Hermann)

De deelname is gratis. Meldt u zich alstublieft aan door een e-mail te sturen aan ethiekinnederland@gmail.com. U ontvangt dan een link en instructies hoe u kunt deelnemen aan het online-symposium.

 

Hoop in tijden van crisis – Online-Symposium

Wanneer? Vrijdag 3 juli 2020, 15-17 uur

Sprekers:

Dr. Dascha Düring (filosoof, Nanyang Technological University, Singapore)

Prof. dr. Peter-Paul Verbeek (filosoof, Universiteit Twente)

“Wat mag ik hopen?” is één van de door de Duitse filosoof Immanuel Kant (1724-1804) genoemde filosofische kernvragen. In zijn werk Kritiek van het oordeelsvermogen (1790) schrijft hij: “De hemel heeft de mens als tegenwicht van alle moeizame zaken van en in het leven drie dingen gegeven: de hoop, de slaap en het lachen.”

In deze tijden van sociaal isolement proberen velen elkaar tekenen van hoop te geven door middel van kunstacties, concerten, lezingen of liederen, gezongen van balkon tot balkon.

De coronapandemie veroorzaakt veel leed. Mensen verliezen hun dierbaren, hun banen, werken onder bijzonder zware omstandigheden of zijn bang voor hun toekomst en die van hun kinderen. Er wordt een zware economische crisis verwacht en ondanks de financiële steun van de overheid gaan ook hier in Nederland bedrijven failliet en stijgt het aantal werklozen. Nog veel erger is de situatie elders in de wereld, bijvoorbeeld in landen zoals Brazilië en Venezuela. Toch is er ook in deze moeilijke tijden hoop: hoop op een rechtvaardigere wereld, op een wat getemder kapitalisme, op een veranderd denken met betrekking tot klimaatverandering, gericht op meer solidariteit, op een ‘nieuw normaal’ dat beter is dan de huidige status quo. Waarop is deze hoop gebaseerd? Is er aanleiding te denken dat deze crisis enkel positieve gevolgen voor de mensheid zal hebben? Kortom: waarop mogen wij, in deze tijden van corona, hopen?

Op 3 juli willen wij hierover met u in gesprek gaan. Aan het begin van het symposium zullen twee filosofen kort hun visie op het thema geven: Dascha Düring (onderzoeker aan de Nanyang Technological University te Singapore) en Peter-Paul Verbeek (Universiteitshoogleraar aan de Universiteit Twente). Dascha Düring zal ons iets vertellen over Kants begrip van hoop en over hoe wij dat kunnen vertalen naar de situatie waarin wij ons op dit moment bevinden. Peter-Paul Verbeek zal uitleggen waarom hij de coronacrisis als een ijkpunt in het geschiedenis beschouwt, en waarop wij volgens hem mogen hopen (zie ook https://www.trouw.nl/wetenschap/deze-pandemie-is-een-ijkpunt-in-onze-geschiedenis~b109419c/). Omdat hij helaas niet persoonlijk aanwezig kan zijn maar toch graag een bijdrage wil leveren, neemt hij zijn bespiegelingen op en zal zijn bijdrage als video worden afgespeeld.

De deelname is gratis. Meldt u zich alstublieft aan door een e-mail te sturen aan ethiekinnederland@gmail.com. U ontvangt dan een link en instructies hoe u kunt deelnemen aan het online-symposium.

Op onze website verzamelen wij intussen een aantal citaten over hoop. Wij nodigen u uit om ernaar te kijken. Wij willen met u graag zowel over de betekenis van hoop op een meer abstract niveau discussiëren als over concrete bronnen van hoop in de huidige, door corona getekende wereld.

Verwijzingen en informatie over onze activiteiten kunt u ook vinden op onze facebookpagina:

https://www.facebook.com/VvEN-Vereniging-van-Ethici-in-Nederland-651941998280539/

Het online-symposium fungeert als een “appetizer” voor een toekomstverkenning over het thema hoop die ivm de coronacrisis pas volgend jaar plaats vindt.

ETHIEK EN JOURNALISTIEK

VvEN toekomstverkenning over ethiek in de journalistiek

De Vereniging van Ethici in Nederland (VvEN) nodigt geïnteresseerden uit voor haar zevende ethische toekomstverkenning op vrijdag 8 november 2019 van 13.00-18.00 in het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht.
De toekomstverkenning is bedoeld voor wetenschappers en ethici, journalisten en iedereen die met media te maken heeft.
(Aanmelden via: vorstenb@planet.nl, onder vermelding van affiliatie, vóór 1 november. Het aantal deelnemers is gelimiteerd op 50. Toegang gratis.)

Sprekers zijn:
• Leonie Breebaart, Filosoof en journaliste, verbonden aan Dagblad Trouw
• Marcel Becker, Universitair Hoofddocent Praktische Filosofie aan de Radboud   Universiteit Nijmegen
• Marcel Broersma, Hoogleraar Journalistieke Cultuur en Media aan de Universiteit van Groningen en directeur van het Centre for Journalism and Media Studies aldaar.
• Sjoerd de Jong, filosoof, journalist en ombudsman NRC Handelsblad

TOELICHTING

In een interview met Trouw (zaterdag 22 juni 2019) over zijn nieuwe boek ‘The Game’ over het Nieuwe Internettijdperk, stelt de Italiaanse schrijver Alessandro Baricco ‘dat het typisch was voor de 20e eeuw dat niemand iets wist en dat een kleine elite voor iedereen over alles besliste’. Daardoor konden de Wereldoorlogen en de Holocaust plaatsvinden. In de Internetsamenleving heeft iedereen toegang tot grote hoeveelheden informatie, kent tal van gezichtspunten en kan zijn eigen nieuws en nieuwsberichten maken. Barrico claimt dat het Internet daarom een efficiënt systeem is tegen oorlog, ondanks het feit dat er nepnieuws en gevaarlijke ‘snelwaarheden’ ontstaan. Maar dat is niet zo erg: ‘Juist het onwrikbare geloof in waarheid en feiten heeft het drama van de 20e eeuw veroorzaakt’.

Niet iedereen zal er zo over denken als Barrico. Voor velen is het ‘postmoderne’ relativeren van waarheid en feiten juist de diepere oorzaak van de crisis in betrouwbare nieuwsberichtgeving. Maar iedereen erkent dat het Internet de positie van kranten, tv en radio in de nieuwsvoorziening onomkeerbaar veranderd heeft. De opkomst van Twitter, Whatsapp, Facebook en de wildgroei van nieuwssites, kwalitatief goede en/of gespecialiseerde, maar ook satirische, politiek gekleurde en nepsites, en van via Internet opererende burgerjournalistieke netwerken zoals Bellingcat, hebben de positie van de ‘gevestigde’ journalistiek er niet eenvoudiger op gemaakt.
Tegen deze achtergrond lijkt een discussie over de ethische dimensie van de journalistieke praktijk uiterst relevant. Wat betekenen onafhankelijkheid, objectiviteit, onpartijdigheid en kwaliteit van nieuwsvoorziening en nieuwsduiding in het nieuwslandschap van nu en de ‘aandachtssamenleving’ waarin we leven? Hoe kunnen we die waarden professioneel, institutioneel en juridisch ‘borgen’? Welke rol kan de ethiek daarbij spelen?

En er is nog iets. Al heel lang is in de journalistiek de rol van ethici marginaal (met uitzondering van het onderwijs aan Scholen voor Journalistiek). Er lijkt er onder journalisten zelf weinig behoefte te bestaan aan een systematische en institutionele discussie over de professionele ethiek van journalisten. Terwijl de morele dilemma’s binnen de oorlogsjournalistiek, politieke journalistiek, fotojournalistiek, roddeljournalistiek of onderzoeksjournalistiek niet minder spelen dan in de medische of juridische wereld. Dat de identiteit en positie van journalisten wereldwijd bovendien flink onder druk staat is een extra reden om stil te staan bij de ethische dimensie van het vak en de praktijk van de journalistiek.

En in een moeite door misschien ook naar die van onszelf, als burgers, voor wie een adequate nieuwsreceptie langzamerhand ook een moreel probleem begint te worden.

Met twee journalisten die het handwerk kennen, een ethicus die zich als een van de weinigen specialiseert in de ethiek van communicatie en digitalisering en daarover een veelgeprezen boek schreef, en een wetenschapper op het gebied van media en communicatie, gaan we op acht november in de slag om beter zicht te krijgen op de journalistieke mores.

Programma

Dagvoorzitter: Dr. Patrick Delaere (Filosoof, Erasmus Universiteit R’dam)

13.00-13.30 Welkom met koffie en thee

13.30-13.45 Inleiding Jan Vorstenbosch, voorzitter VvEN

13.45-14.15 Lezing Leonie Breebaart

14.25-15.00 Lezing Marcel Becker

15.00-15.15 Pauze

15.15 -15.25 Lezing prof dr Marcel Broersma

15.25-16.00 Commentaar Sjoerd de Jong

16.00-17.00 Algemene discussie met het publiek

17.00 – 18.00 Afsluitende borrel

Toekomstverkenning VvEN in Trouw besproken.

In Trouw van 28 januari 2019 (Bijlage De verdieping) bespreekt Journaliste Leonie Breebaart uitgebreid het verloop van de 6e toekomstverkenning van onze vereniging. URL:

https://krant.trouw.nl/titles/trouw/8321/publications/546/articles/844837/30/1

In het net verschenen nummer van ‘Filosofie en Praktijk’, verschenen bij Garant Uitgevers, is het merendeel van de (deels verder ontwikkelde) lezingen van deze debatmiddag terug te vinden. Te bestellen via 055-5220625 of info@garant-uitgevers.nl

Toveren met algoritmen

Over privacy, autonomie en democratie in een digitale omgeving

De Vereniging van Ethici in Nederland (VvEN) nodigt geïnteresseerden uit voor haar zesde ethische toekomstverkenning op vrijdag 9 november 2018 van 13.00-17.30 in Pakhuis de Zwijger, Piet Heinkade 179, 1019 HC Amsterdam. (Aanmelden via: vorstenb@planet.nl, onder vermelding van affiliatie, vóór 15 oktober). Het aantal deelnemers is gelimiteerd op 50. Toegang gratis.)

Sprekers zijn:

  • Bart Jacobs, hoogleraar Beveiliging en correctheid van programmatuur aan de Radboud Universiteit Nijmegen
  • Natali Helberger, hoogleraar Informatierecht aan de Universiteit van Amsterdam
  • Beate Roessler, hoogleraar Wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam.

Commentaren:

Bart van der Sloot, universitair docent Privacy & Big Data, Tilburg Institute for Law, Technology & Society, Universiteit van Tilburg

Marjolein Lanzing, promovenda Wijsbegeerte, Philosophy & Ethics of Technology, Universiteit Eindhoven.

TOELICHTING OP HET THEMA

Onze online omgeving wordt steeds meer op ons afgestemd. Met elke minuut die we doorbrengen op onze smartphones, tablets en computers weet onze digitale omgeving meer over ons. Steeds meer technologieën gebruiken deze ‘kennis’ om in te spelen op ons gedrag en op onze voorkeuren. Het ‘real-time’ verzamelen van data om gebruikers aanbevelingen te doen en ze te sturen in hun keuzes en gedrag is een van de meest veelbelovende ontwikkelingen op technologiegebied. Dat digitaal warenhuis Amazon jouw informatie verzamelt om je gepersonaliseerde aanbiedingen te doen en zelfs kan voorspellen wanneer je toe bent aan je volgende Knausgard vinden velen handig. Maar, het is ook reden voor wantrouwen, zeker wanneer het aankomt op keuzes waar we vanuit normatief oogpunt zwaarder aan tillen. Zo werd er recentelijk bekend dat de data van miljoenen Facebookgebruikers door datamining bedrijf Cambridge Analytica is gebruikt om het stemgedrag van Amerikaanse burgers te beïnvloeden. Met behulp van gepersonaliseerde politieke advertenties en artikelen, probeerde het bedrijf gebruikers zo te manipuleren dat ze op de Republikeinse kandidaat Donald Trump zouden stemmen. De Facebook-Cambridge Analytica affaire heeft een publieke discussie op gang gebracht over de manipulatieve kanten van gepersonaliseerde aanbevelingen die worden gegenereerd door slimme algoritmes op basis van Big Data en tot doel hebben om je gedrag te beïnvloeden. Wat betekent het gebruik van dit soort technologieën voor onze privacy? En wat heeft dat voor invloed op een democratische rechtsstaat? In deze toekomstverkenning gaan we in gesprek over deze vragen met drie vooraanstaande privacy deskundigen: Bart Jacobs, Natali Helberger en Beate Roessler.

PROGRAMMA

Dagvoorzitter: Naomi Jacobs (promovenda Wijsbegeerte, Philosophy & Ethics of Technology, Universiteit Eindhoven)

13.00-13.30    Welkom met koffie

13.30-13.40    Inleiding Jan Vorstenbosch (voorzitter VvEN)

13.40-14.05    Lezing Bart Jacobs

14.05-14.30    Lezing Natali Helberger

14.30-14.55    Lezing Beate Roessler

14.55-15.15    Pauze

15.15-15.35    Commentaar Bart van der Sloot

15.35-15.55   Commentaar Marjolein Lanzing

15.55 -17.00   Paneldiscussie met het publiek

17.00 – 18.00 Afsluitende borrel

 

 

 

Vooraankondiging 6e Toekomstverkenning VvEN over Privacy en Ethiek

Met het referendum over de Wiv (Wet Inlichtingen en Veiligheidsdiensten) in Maart, de onthullingen over Facebook en Cambridge Analytics in April en de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), een nieuwe privacywet voor de hele Europese Unie, zal ‘privacy’ hoog scoren in de race om het meest gebruikte woord van 2018. En we weten allemaal wat het betekent als een moreel geladen woord vaak wordt gebruikt – dan is er wat aan de hand. Ethiek is zelf het beste voorbeeld.

Daarom organiseert de Vereniging van Ethici in Nederland op vrijdagmiddag 9 november 2018 haar 6e Toekomstverkenning, over privacy, in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Van 13.00 tot 18.00 uur.

Als sprekers staan op het programma Bart Jacobs (Hoogleraar Digitale Veiligheid aan de Radboud Universiteit Nijmegen, Natali Helberger (Hoogleraar Informatierecht aan de Universiteit van Amsterdam) en Beate Roessler (Hoogleraar Wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam).

De invalshoek is de relatie tussen privacy, gepersonaliseerde communiciatie en democratie.

Toegang is gratis.

Aanmelden kan vanaf nu via het sturen van een email onder vermelding van naam en affiliatie naar vorstenb@planet.nl

Ben ik te min?

door Patrick de Laere (bestuurslid VvEN)

Inleiding (voorpublicatie) bij Themanummer Filosofie & Praktijk (Jrg. 38, nr. 4 – December 2017, nog te verschijnen).

Mensverbetering was het thema van de vijfde ethische toekomstverkenning die de Vereniging van Ethici in Nederland op drie november jl. te Utrecht organiseerde. Twee van de daar gehouden lezingen en een van de commentaren vindt u afgedrukt in dit nummer van Filosofie & praktijk. Onderstaand krijgt u bij wijze van introductie een indruk van hetgeen op drie november de revue passeerde.

Spiegelde in de jaren tachtig van de vorige eeuw vooral de net ontdekte gentechnologie ons een gezonder en beter soort mensen voor, inmiddels is het spectrum van genetische, farmacologische en neurochirurgische toepassingen aanzienlijk verbreed. De laatste decennia zijn daar nog minstens twee andere interpretaties van de notie ‘betere mensen’ bijgekomen. Ten eerste de snelle ontwikkeling van robots en expertsystemen die een aantal menselijke taken veiliger, preciezer en goedkoper, kortom beter, kunnen uitvoeren dan mensen. En ten tweede het gebruik van big-data-algoritmen dat de bestaande, voortploeterende mens confronteert met waarheden over hemzelf die hem tot een aanzienlijk beter mens kunnen maken dan hij op eigen kracht ooit zal worden. Aldus het ‘dataïstisch’ scenario dat historicus Yuval Harari, de auteur van de bestseller ‘Homo Deus’, ons als optie voorhoudt.

De vloed aan nieuwe data en technische mogelijkheden is overweldigend, spreekt sterk tot de verbeelding en leidt tot een drietal tegenstrijdige reacties. Pessimisten zien in de omarming van de technologie een race naar de bodem. Voor hen ligt in de voortschrijdende technologie algehele dehumanisering besloten. Zo waarschuwden Elon Musk en Stephen Hawking bijvoorbeeld onlangs dat Artificial Intelligence het einde van de mensheid inluidt. Posthumanisten daarentegen juichen juist toe dat de mensheid zich met behulp van techniek van haar menselijkheid wil ontdoen. Humanisme is volgens hen een achterhaald ideaal. Posthumanisten dromen van een nieuw narratief dat antropocentrisme ver achter zich laat: de bovenmens. Techno-optimisme is ook kenmerkend voor de reacties van een derde groep, die van de transhumanisten. Kernidee van het transhumanisme is dat de mens zijn beperkingen te boven moet zien te komen met behulp van technologie. Maar transhumanisten wijzen het aloude humanistische ideaal van de Renaissance en Verlichting allerminst af; ze intensiveren het juist.

De sprekers

Het werd in Utrecht aan de sprekers, alle drie filosoof van beroep, overgelaten om voor de lustrum editie van de jaarlijkse ethische toekomstverkenning het thema vrijelijk te interpreteren en naar hun hand te zetten. René ten Bos, hoogleraar Filosofie van de Managementwetenschappen aan de Radboud Universiteit en Denker des Vaderlands, opende met een pleidooi voor meer zelftwijfel over wie wij als mens zijn en wie wij als mens (moeten) worden. Dat weten we namelijk niet. Ten Bos hing zijn betoog getiteld Pliocene wanhoop: van hominisatie naar hominescentie op aan het gedicht ‘Hominisatie’ van de Tsjechische oncoloog en poëet Miroslav Holub (1923-98) over Lucy, een beroemde voorouder van de mens. Lucy leefde ten tijde van het plioceen in Oost-Afrika, waar haar skelet in de jaren zeventig van de vorige eeuw werd opgegraven. Kon Lucy voorzien wat er van de mens zou worden? Nee. Net zo min als wij dit nu kunnen. Ten Bos noemt dit pliocene wanhoop: een fundamenteel onbehagen over de eigen rol van de mens op planeet aarde. Pliocene wanhoop lijkt hem een adequate vorm van zelfscepsis en een probaat middel tegen immer dreigend narcisme. Want wie is die mens nou helemaal vanuit geologisch perspectief? En zou het echt uitmaken als de invasieve species mens ecologisch bewuster gaat leven? We hebben geen idee. Wie probeert in de diepte van de toekomst te kijken overschat zichzelf. Misschien, zo interpreteert Ten Bos de slotregels van Holubs gedicht, zijn wij, ondanks alle pretenties, niet de echte mensen en moeten de echte mensen nog komen.

Ignaas deVisch, hoogleraar Filosofie, Medische Filosofie en Ethiek aan de Universiteit van Gent onderhield zijn publiek over de zekerheid van de toekomst en de onzekerheid van het verleden. Toekomstscenario’s fascineren ons want zetten ons bestaan op het spel, omdat ze hoop op verlossing brengen of angst voor de ondergang. ‘Human enhancement’ is zo’n toekomstscenario (‘fiction of science’) dat voor velen trekken heeft van een zegen of vloek. De Visch concentreerde zijn betoog op de doemscenario’s en vroeg zich af waarom wij ons keer op keer liever verlustigen in fictieve toekomstvoorspellingen dan dat we naar het verleden kijken. Zou er misschien sprake kunnen zijn van een omgekeerd Cassandrasyndroom? Cassandra had voorspellende vermogens maar bij wijze van straf had Apollo aan haar gave toegevoegd dat niemand haar zou geloven wanneer ze onheil voorspelde. Met drastische gevolgen. Het lijkt of wij aan het omgekeerde lijden. Talloze orakels hebben al de nakende ondergang of redding van de mensheid voorspeld. Mensverbetering is de zoveelste voorspelling in rij. Reden voor de doemdenkers om te geloven dat de menselijke beschaving naar de barrebiesjes gaat. Er is echter weinig nieuws onder de zon met dit recente debat. En, veel belangrijker, tot nu toe bleek het telkens mee te vallen. Het verwachte onheil bleef uit. Is het dan niet wijzer om ons op de struikelpartijen van het verleden te richten en daar ons voordeel mee te doen teneinde het heden beter te begrijpen? Met andere woorden om ons op de onzekerheden van het verleden te richten in plaats van op de zekerheden van de toekomst? Om zijn contra-intuïtieve vraag te verlevendigen herinnerde De Visch aan Jules Romains toneelstuk Knock ou le Triomphe de la Médicine uit 1923. Dokter Knock neemt een praktijk over in een bergdorpje waarvan alle bewoners kerngezond zijn. Er is nauwelijks iets voor de nieuwe plattelandsdokter te doen. Tot hij zich afvraagt of zijn dorpsgenoten wellicht niet toch ziek zijn zonder het te weten. Hij nodigt ze allemaal uit voor een gratis consult en waarschuwt hen voor ‘enge microben’ en aandoeningen die ‘onze eens zo gezonde streek’ bedreigen. Na korte tijd houdt de helft van het dorp angstig en ziek het bed. De les van dokter Knock: Waar niets aan de hand is, gebeurt toch van alles en daar is niet eens innoverende kennis of techniek voor nodig. Alleen een sterke dreiging. En waaruit bestaat deze bedreiging dan? Niet uit wat er feitelijk aan de orde is, maar uit wat mensen zich inbeelden dat er is. Kortom: ligt het gevaar of het heil van mensverbetering in de toekomst? Of in wat sinds dokter Knock nog altijd aan de gang is: dat we onszelf gedoemd of gered verklaren zonder dat er iets aan de hand is? We doen er volgens De Visch veel verstandiger aan om te proberen lessen te trekken uit het verleden.

En laat dit nu precies zijn wat Maartje Schermer, hoogleraar Human Enhancement

aan het Erasmus Medisch Centrum, deed in haar presentatie Reflecties op 20 jaar enhancement debat. Zij blikte terug en constateerde dat technologische ontwikkelingen meestal niet zo snel gaan als voorstanders (doen) geloven en als tegenstanders vrezen. Sommige lopen op niets uit (hypes rond Prozac en cognitive enhancement). En andere gaan onverwacht en met sprongen vooruit (zoals bij Crispr Cas gene editing en anti-veroudering). Vaak worden de technieken eerst ontwikkeld met het oog op gezondheid en later ingezet voor mensverbetering. Daardoor vervagen de grenzen tussen gezond en meer-dan-gezond; maar het is de vraag of die verschuivingen in moreel opzicht wezenlijk verschil maken. Verder viel het Schermer op dat het enhancement-debat bovenal een strijd is tussen verschillende mens- en wereldbeelden, verschillende visies op het goede leven. Naast het filosofisch debat waarin die verschillende wereldbeelden en waardensystemen op het spel staan, achtte zij ook een ethisch en politiek debat noodzakelijk rond concreet beleid en regulering. In een pluralistische liberale samenleving dient de overheid daarbij een zekere neutraliteit te bewaren en geen toekomstplannen te maken gebaseerd op één enkele levensbeschouwing. Bovendien leek het Schermer niet reëel om te denken dat we die toekomst kunnen plannen, een blauwdruk voor de gewenste biotechnologische ontwikkeling kunnen maken. Zij vond daarom dat we beter niet blijven hangen in een algemeen voor-of-tegen debat, maar case-by-case (of type-by-type) moeten oordelen. Discussies over doping in sport, cosmetische chirurgie en designer babies zijn relevant verschillend, en het is niet vruchtbaar om ze allemaal op één hoop te gooien. Concrete ontwikkelingen gaan stapje voor stapje. Daaraan moeten morele grenzen worden gesteld en daarvoor moet beleid worden gemaakt, waarbij filosofische visies en vergezichten wel enige richting kunnen geven, maar telkens vooral ook de specifieke argumenten en belangen gewogen moeten worden. Tenslotte trof het Schermer dat het debat over biotechnologie tot nog toe veelal gaat om het verbeteren van capaciteiten en functies die individueel competitief voordeel lijken op te leveren. Ze pleitte ervoor om te onderzoeken hoe de focus in het debat kan verschuiven van betere mensen (‘zelfbeschikkers’) naar een betere samenleving, van individueel belang naar collectief belang. Want een veel urgenter probleem dan mensverbetering wordt in de nabije toekomst wellicht de steeds schevere verdeling van welvaart en welzijn in menselijke samenlevingen.

De tussenkomsten

Han Somsen, hoogleraar Europees Recht aan de Universiteit van Tilburg en internationaal erkend expert op het gebied van regulering van technologie, denkt niet dat het allemaal wel zal loslopen en tapte in zijn felle repliek Mens en Schepping in het Antropoceen uit een veel alarmistischer vaatje. Planeet aarde, aldus Somsen, verkeert in het midden van een recente, door de mens veroorzaakte zesde massa-extinctie of massa-uitsterving, waarbij wereldwijd planten, dieren en andere levende organismen in relatief korte tijd uitsterven. As we speak vernemen we uit de krant dat zeventig procent van alle insecten in Duitsland is verdwenen in de afgelopen twintig jaar. Het is maar een van de vele recente voorbeelden. De mensheid heeft haar planeet vermenselijkt en is daarbij even catastrofaal gebleken als de asteroïde die de dinosauriërs wegvaagde. Niet alleen mens en techniek zijn één geworden, stelde Somsen vast, maar ook mens, techniek en natuur vormen inmiddels een grillige eenheid. In de jurisprudentie staan mensen tot op heden nog steeds bovenaan de ladder; menselijke waardigheid is er de hoogste norm. Maar hoe lang is dat nog vol te houden? We hebben dringend een ecologisch equivalent van menselijke waardigheid nodig. De discussie moet niet langer alleen maar over mensverbetering gaan, maar over ‘environmental enhancement’. Ook over vragen als: moeten we straks expres het klimaat veranderen? Wat is dan een goed klimaat? Een Fins klimaat? Een Egyptisch klimaat? En bedenk wel: we hebben maar één thermostaat. Of: welke dieren moeten blijven bestaan? Moet de malariamug worden uitgeroeid? Moet de mammoet opnieuw worden geïmporteerd? Is er misschien een statelijke plicht om dieren terug te klonen? Kort en goed: niet alleen de mens moet worden verbeterd, er moet straks een nieuwe aarde in elkaar worden gezet.

In zijn reactie onderschreef de Denker des Vaderlands het droevige verhaal en de menselijke plicht tot wereldverbetering. Optimisme leek hem daarbij echter de verkeerde attitude, want optimisten zijn nare mensen die een punt zetten op de horizon en zich laten gijzelen door de toekomst. Ten Bos ziet reden om optimistischer te zijn over pessimisme dan over optimisme. Ook Ignaas de Visch beaamde dat we weten dat het fout gaat en geen plan hebben voor de toekomst. Of het zal lukken om de milieucrisis te bedwingen met behulp van de technologie die haar mede heeft veroorzaakt valt volgens hem nog te bezien. En uiteindelijk vallen de problemen misschien wel mee. Te vaak hebben we ons in het verleden druk gemaakt om weinig. Bovendien staan we nu niet aan de rand van een afgrond (‘Abgrund’), zo stelde hij het publiek met dank aan Nietzsche gerust, maar hebben we te maken met ‘Ungrund’. We moeten leren leven met grondeloosheid. Dus, besloot De Visch, nu Fernando Pessoa citerend: “Geef me nog wat wijn, want het leven is niets.” Maartje Schermer herinnerde Somsen er nog maar eens aan hoe fundamenteel verschillend mensen wereldwijd denken over wat er aan enhancement mag en kan worden ingezet om de wereld te redden.

Het tweede commentaar werd geleverd door Erik Borgman, hoogleraar Theologie aan de Universiteit van Tilburg. Onder verwijzing naar Thomas Mertons ‘Raids on the Unspeakable’ schetste hij een beeld van de mensheid die net als Prometheus keer op keer door de goden gestelde grenzen overschrijdt en via deze ‘erfzonde’ haar relatie met de godenwereld weer moet zien te herstellen. Dat beeld zou bepalend zijn voor onze morele houding ten aanzien van nieuwe technologie en hield volgens Borgman de discussie op. De werkelijkheid is niet onze vijand maar ten diepste iets waarop we ook kunnen vertrouwen. Technologie is geen probleem, of ook maar ergens een antwoord op. Het is een feilbare conditie. Ze dient de mens. En die mens kent zichzelf slecht, heeft geen idee hoe hij ooit zal zijn. Hij heeft geen enkel plan voor een nieuwe zijnsmodus of een nieuwe toekomst. En dat hoeft ook niet. Al was het maar omdat grote missies het gevoel oproepen dat wij er minder toe doen, dat onze huidige zorgen worden platgewalst. Misschien is het echte probleem van mensverbetering wel dat het ons doet denken dat we moeten anticiperen op iets groots in plaats van dat we leren nadenken over wat ons in het hier en nu overkomt. Menselijk handelen is stukwerk, een kwestie van vallen en opstaan. Laten we kleine vragen stellen en mensen toerusten om die weer in te brengen. (PdeLaere).

BIJLAGE:

Miroslav Holub

 

 

HOMINISATIE

Lucy,

gezegend onder de vrouwen,

wachtte drie miljoen jaar geleden

– toen er nog geen legenden waren,

alleen het liefderijke zoeken

naar schilfers in de pels –

op iemand

aan de oever van een meer,

maar alleen de dood kwam,

geschikt voor de soort

Australopicteticus afarensis,

een kleine dood

met een menselijke stap

en een apenschedel.

 

Lucy, uitgegraven,

aangevuld met gips

deels verrezen,

vergeten aftelversje

wie-niet-weg-is-is-gezien,

wacht verder.

 

Net als wij misschien,

Al is er niet genoeg gips.

Net als wij misschien,

Met al onze pliocene wanhoop

Aan de oever van een meer.

Misschien vinden ze ons,

als er echte mensen zijn.[1]

 

[1] Holub, op. cit., p. 128.